สั่งซื้อบัตรกำนัล

บัตรกำนัลนี้จะถูกส่งไปยังผู้รับหลังจากที่คุณได้ชำระเงินแล้ว.

ฉันเข้าใจว่าบัตรกำนัลจะไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินได้.