วิธีชำระเงิน

ชำระเงินค่าสินค้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร ประเภท ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
Thai Farmer Bank กสิกรไทย ออมทรัพย์ นายสุทธิชัย อนุพรรณสว่าง 260-2-06157-7
ธนาคารกรุงไทย กรุงไทย ออมทรัพย์ นางสุวิมล อนุพรรณสว่าง 452-0-00078-5
ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพ ออมทรัพย์ นายสุทธิชัย อนุพรรณสว่าง 704-0-01729-0

 

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินโดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้

  • ใช้แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน คลิก ที่นี่

 

ชำระค่าสินค้าผ่านระบบอัตโนมัติ

  • Visa, Master Card
  • PayPal
  • Online Banking กสิกรไทย, กรุงไทย, กรุงเทพ

ชำระด้วยระบบอัตโนมัติไม่ต้องแจ้งชำระเงิน