ของใช้แม่และเด็ก

  • รถเข็นเด็ก
  • เก้าอี้ทานข้าว
  • เก้าอี้เด็ก กระโถน โถหัดถ่าย
  • แผ่นรองคลาน
  • เป้อุ้มเด็ก
ของใช้แม่และเด็ก

ของใช้สำหรับเด็ก เป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการดูแลเด็ก ๆ ลงได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน ของใช้สำหรับเด็กบางชนิดช่วยฝึกทักษะในการใช้ชีวิตให้กับเด็กได้  เช่น การกินอาหาร การขับถ่าย การอาบน้ำ พ่อแม่สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการหลอกล่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน และเป็นการฝึกกิจวัตรให้กับเด็กโดยอ้อม ทำให้เด็กไม่เกิดความเบื่อหน่าย และยอมปฏิบัติกิจกรรมอย่างง่ายดาย 

ของใช้สำหรับเด็กบางชนิดช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่ เช่น รถเข็นเด็ก ที่จะช่วยให้พ่อแม่สามารถพาเด็ก ๆ ออกไปนอกบ้านได้อย่างสะดวกมากขึ้น แถมยังช่วยเบาแรง และยังสามารถนำสัมภาระต่าง ๆของเด็กติดตัวไปด้วยได้อย่างมากมาย บางครั้งการพาเด็ก ๆ ออกไปเดินเล่นนอกบ้านอาจดูเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยาก เพราะจะต้องเตรียมสิ่งของต่างๆ รวมถึงน้ำหนักตัวของเด็กที่พ่อแม่จะต้องอุ้มไว้ตลอดเวลา รถเข็นเด็กจึงเป็นของใช้ที่เป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดี