ขั้นตอนการคืน เปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

ทางเรายินดีที่จะรับเปลี่ยนหรือคืนภายใน 7 วันทำการโดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าขนส่งในการส่งคืนสินค้ากลับมายังเรา
  2. หากสินค้าชำรุดเสียหายชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่เปลี่ยนให้กับลูกค้า
  3. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ บรรจุหีบห่อที่สมบูรณ์
  4. ในกรณีคืนเงิน เราขอหักค่าขนส่งตามความเป็นจริง

ขั้นตอนการส่งคืนสินค้า

กรุณาติดต่อที่ sale@ubontown.com ซึ่งเราจะได้ออก Tracking number ให้คุณ

กรุณาระบุสาเหตุการคืนสินค้า แนบมาพร้อมกับสินค้าที่ต้องการคืน และต้นฉบับใบส่งสินค้า

ข้อจำกัดของการคืน

  • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน
  • สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ
  • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • มีบัตรประกันสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

ถ้าสินค้าที่ซื้อไปอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนขนาด รุ่น ได้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าคืน และทางเราจะรับผิดชอบในการส่งสินค้าที่เปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

อาจเลือกที่จะให้เราส่งกลับให้ภายหลังได้ถ้าแบบที่ต้องการไม่มีในสต๊อก